Osiągnięcia:

+ 2011- 2012 – Stypendium rektora dla 10% najlepszych studentów na Wydziale

+ 2011 – Ukończenie studiów inżynierskich w grupie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

+ 2008 – 2011 – Stypendium naukowe

 

Zainteresowania naukowe:

+ Dietetyka, nutrigenomika, nutrigenetyka,

+ Choroby metaboliczne wymagające leczenia dietą (galaktozemia, fenyloketonuria),

+ Żywienie w chorobach dietozależnych (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca, hiperlipidemie, zespół metaboliczny, nowotwory) ,

+ Żywienie w sporcie (sporty wytrzymałościowe, siłowe),

+ Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,

+ Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze).

 

Publikacje:

Reguła J., Śmidowicz A., Suliburska J., Bogdański P. Evaluation of diet and nutritional status in patients aged 45+ with diagnosed, pharmacologically treated arterial hypertension. Przegląd Menopauzalny 2014, 18(2), 109-114.

Reguła J., Śmidowicz A. Share of dietary supplements in nutrition of coeliac disease patients. ACTA Sci. Pol. Technol. Aliment. 13 (3), 2014, 301-307

Reguła J., Śmidowicz A. Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową. Nauka Przyroda Technologie, 2014, 8 (2) #22, 1-8

 

Doniesienia, konferencje, seminaria:

+ 07.05.2014-09.05.2014 – 19th Conference of young researchers section of polish socjety of food technologists, 3rd Interantional Session – „Food Science Horizon. Somewhere, something incredible is waiting to be known”, prezentacja posteru: Participation of dietary supplements in nutrition of women with celiac disease. Warszawa

+ 06.05.2014 – Ogólnopolska konferencja: W poszukiwaniu optymalnego modelu żywienia, VI Warszawskie dni nauki o zywieniu człowieka, prezentacja posteru: Wielkość spożycia składników odżywczych u osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym. Warszawa

+ 10.04.2014 – Prezentacja seminaryjna: “Zalecenia żywieniowe i wspomaganie dietetyczne w leczeniu cukrzycy”

+ 27.02.2014 – Ogólnopolska konferencja gerontologiczna: Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”, prezentacja posterów: “Ocena sposobu żywienia osób starszych z uwzględnieniem suplementów diety” oraz “Zawartość składników mineralnych w moczu i we włosach osób z nadciśnieniem tętniczym” Poznań

+ 21.11.2013 – Prezentacja seminaryjna: “Wzory zachowań żywieniowych w kontekście ryzyka zachorowalności na wybrane przewlekłe choroby niezakaźne”

+ 16.11.2013 – Konferencja: Najnowsze trendy w leczeniu żywieniowym alergii i nietolerancji pokarmowych, Poznań

+ 15.11.2013 – Konferencja: Współczesne problemy i zalecenia żywieniowe dotyczące dzieci, dorosłych i osób starszych WSH w Lesznie

+ 27.04.2010 – XII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, prezentacja w języku niemieckim: “Mononatriumglutamat” (Glutaminian sodu)

 

Edukacja:

+ 2013r. – Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

+ 2011-2013r. – Dyplom ukończenia studiów magisterskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, Specjalność: dietetyka | Temat pracy magisterskiej: Fitoestrogenowa dietoterapia wspomagająca leczenie nowotworów hormonozależnych u kobiet. | Egzamin dyplomowy i obrona pracy magsiterskiej ocena: 5

+ 2007-2011r. – Dyplom ukończenia studiów inzynierskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, Specjalność: dietetyka | Temat pracy inżynierskiej: Dietoterapia w galaktozemii. | Egzamin inżynierski I ocena na dyplomie: 5

 

Doświadczenie:

+ 01.2014 – … – Praktyka dydaktyczna na studiach doktoranckich. Prowadzone zajęcia: Strategie żywieniowe i suplementacja w specyficznych potrzebach żywieniowych. Statystyka w dietetyce.

+ 09.2013 – … – Współpraca z WSZUiE w Poznaniu, Stanowisko: wykładowca, prowadzone zajęcia: Żywienie regionalne, Projektowanie diet

+ 09.2012 – 10.2012 – Udział w projekcie badawczym „The effect of the implementation of traditional Japanese dishes into daily menu of Polish subjects on selected parameters of nutritional status”

+ 03.2011- 01.2013 – Członek zespołu realizującego grant badawczy „Płatki śniadaniowe strączkowo-zbożowe z fitoestrogenami i ich rola w naturalnej hormonalnej terapii zastępczej”

+ 01.2012 – 06.2012 – Prowadzenie badań żywieniowych w ramach pracy magisterskiej w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów OPEN w Poznaniu